• Era BllokuEmri
PËR SHITJE
28 Office
2
280 m2
PËR QIRA
37 Office
2
280 m2
PËR QIRA
1100 m2
PËR SHITJE
PËR SHITJE
30 Warehouse
1100 m2
PËR QIRA
2
2
110 m2
PËR QIRA
2
PËR SHITJE
PËR QIRA
88 Apartment
2
PËR SHITJE
155 Apartment
1
PËR QIRA