• Era RognerEmri
PËR SHITJE
168 Apartment Block
1
1
82 m2
PËR SHITJE
2
1
96 m2
PËR SHITJE
1
57 m2
PËR QIRA
1
2
95 m2
PËR QIRA
129 Apartment
2
2
129 m2
PËR QIRA
128 Apartment
1
58 m2
PËR QIRA
108 Apartment
PËR QIRA
1
1
70 m2
PËR SHITJE
111 Apartment
3
2
163 m2
PËR QIRA
131 Apartment
2
110 m2
PËR QIRA
156 Apartment
137 m2
PËR QIRA
150 Apartment
1
1
70 m2